Thùng carton nắp rời kích thước A3

Mã sản phẩm:

Giá: 940,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 253,800đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc