Khung đựng bánh cupcake cho hộp quà lớn

Mã sản phẩm:

Giá: 100,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 27,000đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc