Khung đựng bánh cupcake cho hộp cỡ trung bình

Mã sản phẩm:

Giá: 60,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 16,200đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc