Hộp sâu A4 màu ngà có ruy băng thay đổi được

Mã sản phẩm:

Giá: 1,360,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 367,200đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc