Hộp sâu A4 màu đen có ruy băng lụa sọc cố định

Mã sản phẩm:

Giá: 1,520,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 410,400đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc