Hộp giấy Kraft trung bình có nắp rời

Mã sản phẩm:

Giá: 920,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 248,400đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc