Hộp giấy Kraft lớn không ruy băng

Mã sản phẩm:

Giá: 740,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 199,800đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc