Khung đựng bánh cupcake cho hộp cỡ trung bình

Mã sản phẩm:

Giá: 90,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 24,300đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc