Hộp nhỏ màu trắng có ruy băng lụa sọc cố định

Mã sản phẩm:

Giá: 480,000đ/Lốc 12 hộp
Giá sản phẩm mẫu: 129,600đ

Lốc gồm 12 hộp

Đơn vị: Lốc